informacje z dnia: 27.06.08
Witryna xhtmlpp.gajdaw.pl stanowi suplement do książki pt. "HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty". Wykonując witrynę wykorzystałem: PHP, Smarty, MySQL, phpMyAdmin, Propel, aplikację DBDesigner oraz edytor NotH. Przyjazne adresy URL wykonałem wykorzystując moduł mod_rewrite i pliki .htaccess. Wszystkie podstrony witryny pochodzą z bazy danych, zaś obrazy, style CSS i skrypty JavaScript są udostępniane jako statyczne pliki.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 01.10.08
Niewane, czy wymarzye sobie, e twj serwis zostanie drugim Google, czy te po prostu chcesz doda prost wyszukiwark do swojej strony, mamy dla ciebie skrypt PHP, ktrego potrzebujesz.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 01.10.08
Co zrobi, by w tekcie wypunktowa jakie informacje? Moemy napisa: - 1 kg mki - szklana cukru ... ale nie zawsze to dobrze wyglda.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 27.06.08
Wyobraź sobie sytuację, w której chciałbyś, aby w twojej aplikacji można było łatwo zmienić bazę danych, z której korzysta - np. z MySQL-a na PostgreSQL-a, a w razie potrzeby także na dowolną inną. Właśnie za to będzie odpowiadał nasz nowy wzorzec projektowy.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 15.10.08
Ogrody zimowe rwnie wykorzystuj fundamenty w swojej budowie. Ogrody zimowe powstaj na zbrojonych awach, bd take betonowych pytach fundamentowych. podstawy te musz by oddzielone od fundamentw domu izolacj przeciwwilgociow. Wane jest rwnie, by fundament naszego domu wznosi si pitnacie centymetrw z okadem ziemi. Jest to opieka cian przed rozpryskujcym si deszczem. Dziki temu rozwizaniu szyby naszego ogrodu atwiej utrzyma w porzdku. Warto przyjrze si cile projektowi naszego ogrody zimowego i da do zrobienia nieco szczegowych pyta budowlacom, by upewni si o jakoci wykonania. W kocu ogrd zimowy ma nam suy dugi czas. Ogrody zimowe i wady wasnego projektu. Biorc pod uwag, i ogrody zimowe wolno budowa we wasnym zakresie, zastanwmy si nad wadami takiego przedsiwzicia. Pierwszym pytaniem jakie by moe zada, to oznacza to inwestor budujcy we wasnym zakresie ogrody zimowe ma jakie dowiadczenie w budownictwie. Nastpnie zapytajmy, ktry raz buduje taki oranerie. Ogrody zimowe i szybko wykonania. Przed rozpoczciem jakiejkolwiek budowy stale zastanawiamy si do tego stopnia czasu dokadnie bdzie ona trwaa. Mimo i ogrody zimowe nie s du inwestycj, te pytanie take zadajemy w stosunku a do nich. W dzisiejszych czasach budowlacy s wybitnie odpowiednio przygotowane do tego typu budowy. Gotowe profile aluminiowe s przywoone na teren budowy i na miejscu montowane. Wszystkie dokadnie przycite i gotowe a do montau. Niekiedy nawet cz z nich przyjeda w dostawie po trosze zoona. Firmy budowlane przygotoway si a do naszych inwestycji, korzystajc z gotowych i dobrych materiaw, prdko mog zakoczy zamwienie i przyj kolejne. Ogrody zimowe plus ich szybkie wykonanie, to nie raptem due uatwienie na rzecz producentw przecie take na rzecz wacicieli ogrodw. Od czasu do czasu warto zachowa si z inwestycj i zgromadzi wicej funduszy na profesjonalnie wykonanie. ogrody zimowe ciesz si coraz wiksz popularnoci na wiecie oraz od niedawna take w Polsce. Ogrd zimowy to doskonay sposb na powikszenie i docieplenie budynku, ale i rwnie podwysza standard i jako naszego ycia.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 15.10.08

Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 15.10.08
Banki i inne instytucje finansowe wyszy naprzeciw oczekiwaniom klientw i stworzyy bardzo liczn gam usug kredytowych. Obecnie ksika telefoniczna mona wzi ju na niemal wszystko, zaczynajc od arwek, a do domu, czy nieruchomoci. Kredyty s najwaniejszym rdem dochodw bankw, ktre czerpi zyski z prowizji za ich przyznanie, ze spat odsetek oraz dodatkowych rnych opatukrytych podatkw. Bardzo czsto kredytobiorca nie ma wiadomoci, ile pienidzy bdzie musia zwrci w ramach zacignitego kredytu. Jaka charakterystyka kredytu jest najistotniejsza? Czy jest to wysoko raty, okres spaty, prowizja czy moe stopa procentowa? Dla kadego kredytobiorcy moe to by co rnego.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 15.10.08

Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 15.10.08
wzki widowe, czci do wzkw widowych. Na rynku dostpne s setki modeli wzkw widowych. Najrniejsze parametry udwigu czy typ rda zasilania pozwalaj precyzyjnie dobra najbardziej odpowiedni rodzaj wzka dla danej firmy. Najpopularniejszymi wzkami s wzki spalinowe napdzane silnikiem elektrycznym oraz wzki, gdzie napd ma rd z butli gazowej. Wzki z silnikiem elektrycznym maj zastosowanie w zamknitych pomieszczeniach, gdy przepisy w kodeksach zakazuj stosowania innego typu wzkw. Pozostae wzki maj zastosowanie na na przestrzeniach otwartych czy rampach. Wzek elektryczny napdzany jest przy pomocy sporych baterii kwasowych, ktre dziaaj przez okoo 5- 7 godzin. Po ich wyczerpaniu, podcza si je do prdu elektrycznego i po kilkudziesiciu minutach s ponownie zdatne do uytku. Najwiksz zalet wzka elektrycznego jest zerowa emisja gronych dla ludzi substancji. Poza tym koszty jego uytkowania s duo nisze ni w przypadku innego typu wzkw. Kolejn korzyci jest cicho dziaania, a take duo duszy okres uytkowania. Najwiksz ich wad jest duo wyszy koszt pocztkowy, czyli cena kupna. Jednak mimo tych problemw wzki elektryczne s najbardziej rozpowszechnionym rodzajem wzka. Wraz z gwatownym rozwojem przemysu i produkcji powstao zapotrzebowanie na pojazdy, ktre bd w stanie przenosi kilkutonowe adunki, ale jednoczenie bd na tyle zwinne, e zmieszcz si w ciasnych przejciach w magazynach. Idealnym wynalazkiem do wypenienia tej roli okaza si wzek widowy. Pierwsze wzki wprowadzono do produkcji zaledwie okoo sto lat temu. S to niewielkie, ale niezwykle silne i bardzo zwrotne maszyny. Prowadzenie wzka widowego jest atwe do nauki, ale rwnoczenie wymaga duego dowiadczenia oraz zachowania szczeglnej ostronoci. Wzek way kilka ton, a jeeli doczymy do tego kilkutonowy adunek, to poziom zagroenia znacznie wzrasta, dlatego te najistotniejsze w prowadzeniu wzka jest zachowanie rozwagi i bezpieczestwo. Naley nie zapomina o odpowiednim rozoeniu towaru, aby rodek cikoci by na waciwym miejscu. Niewaciwy lub zbyt duy adunek moe doprowadzi do uszkodzenia lub przewrcenia wzka. Do prowadzenia wzka niezbdne jest posiadanie specjalnych uprawnie oraz waciwych bada lekarskich. Wszystkie konieczne uprawnienia mona uzyska podczas specjalnych kursw zawodowych. # Zapewniamy profesjonalny serwis wzkw widowych z dojazdem do klienta, jak i w naszych warsztatach. # Dostarczamy czci zamienne do wszystkich typw wzkw widowych. # Wynajmujemy wzki widowe na okresy dugoterminowe jak i na okresy krtsze. # Zapewniamy kompleksow obsug transportu wewntrznego klienta przez nasz firm, dostarczajc nasze wzki widowe i biorc na siebie obowizki utrzymania ich w ruchu. Gwarantujemy nieprzerwan prac za i wyadunkow.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 15.10.08
zabudowy szklane. Bardzo ciekawym pomysem na wasn dziaalno i biznes jest prowadzenie firmy budowlanej, ale do tego naley mie minimum wiedzy i umiejtnoci. Wyjtkowo w dzisiejszych czasach, gdy gospodarka wiatowa wanie wychodzi z kryzysu, ktry de facto rozpocz si na rynku amerykaskim, a szczeglnie w bace kredytw - kredyt hipoteczny, brany bez opamitania i na maych zabezpieczeniach. Mona zanotowa wyrany trend rosncy na rynku budownictwa. Powstaj nowe mieszkania i domy. Specjalici nadal sdz, e tempo powstawania nowych blokw jest zbyt powolne w stosunku do zapotrzebowania na nie. Jednym z powodw s limitowane zasoby finansowe Polakw, ale rde tego stanu mona rwnie upatrywa w brany usug budowniczych. Z powodu recesji bardzo duo organizacji zawiesio swoj dziaalno lub nawet zamkno swoje kariery. Z tego powodu na rynku zaistniaa bardzo duo przestrzeni, ktr maj szans zapeni nowe przedsibiorstwa. Zaoenie firmy budowlanej nie jest spraw prost. Oglnie mwic, budowlacy powinni charakteryzowa si idealnym stanem zdrowia, aby podoa wyzwaniu jakim jest praca w przedsibiorstwie budowlanym.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 15.10.08
Mylisz o stworzeniu wasnego bloga, ale nie chcesz aby by taki sam, jak wszystkie inne w sieci? Skorzystaj z WordPressa. Dziki licznym wtyczkom i szablonom moesz uczyni z niego potne narzdzie do prowadzenia strony WWW.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 27.06.08
Tabele to jeden ze stałych elementów stron WWW. Za ich pomocą możesz przedstawić internautom ogrom najrozmaitszych danych. W dawnych czasach używano ich również do tworzenia całych stron, ale na szczęście obecnie takie praktyki wychodzą z mody, a tabele zastępowane są DIV-ami.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 27.06.08
Idealny kod CSS powinien być odpowiednio zoptymalizowany, aby zajmował jak najmniej miejsca i był zarazem jak najbardziej przejrzysty. Prócz doświadczenia, pomocne może się okazać użycie kilku sprytnych sztuczek.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 27.06.08
Własny blog może mieć dzisiaj każdy, ale tylko te o interesującej treści i formie cieszą się zainteresowaniem internautów. W tym artykule pokażemy, jak stworzyć blog, który będzie wyróżniał się z tłumu.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 01.10.08
Podczas tworzenia nawet najprostszego formularza naley zaprojektowa oglny wygld, wygenerowa kod odpowiedni HTML oraz stworzy skrypt obsugujcy odpowiednie pola. Co jednak, jeli chcemy zweryfikowa poprawno wprowadzonych danych? I gdy oprcz tradycyjnych filtrw uyte zostan zoone reguy? Artyku ten omawia metod tworzenia formularzy w oparciu o pakiet QuickForm.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 01.10.08
W tym numerze prezentujemy podstawy pracy z Google Maps API. W kolejnym przyjrzymy si bardziej zaawansowanym funkcjom. Bdziesz zaskoczony, jak wiele potrafi Google Maps API. A wic do dziea!
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 01.10.08
Tworzenie serwisw internetowych dla urzdze mobilnych nie rni si znacznie od budowy tradycyjnych stron WWW. Dokumenty serwowane przegldarce uruchomionej w telefonie komrkowym wci s plikami XHTML lub CSS. Mimo to, decydujc si na uruchomienie serwisu mobilnego, naley pamita o szeregu regu, ktrych naley przestrzega.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 27.06.08
Norweska przeglądarka Opera to w tym momencie najbardziej zaawansowany program, jeżeli chodzi o interpretację standardów sieciowych. Oferuje webmasterom największe możliwości i wgląd w rozwiązania, które w innych produktach nie są jeszcze w pełni dostępne. Z tej przyczyny ich stosowanie na zwykłych stronach nie ma na razie większego sensu, ale warto skorzystać z okazji i przygotować się na nadchodzące zmiany w sposobie tworzenia kodu HTML i CSS.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 27.06.08
Podczas tworzenia nawet najprostszego formularza należy zaprojektować ogólny wygląd, wygenerować kod odpowiedni HTML oraz stworzyć skrypt obsługujący odpowiednie pola. Co jednak, jeśli chcemy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych? I gdy oprócz tradycyjnych filtrów użyte zostaną złożone reguły? Artykuł ten omawia metodę tworzenia formularzy w oparciu o pakiet QuickForm.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 01.10.08
Projektujc aplikacj internetow szczegln uwag naley powici adresom URL. Proponowane rozwizanie, w ktrym adresy URL s umieszczone w bazie danych w tabeli url oraz w kolumnach url, centralizuje zarzdzanie przestrzeni URL-i. Metoda taka uniezalenia adresy od silnika i pozwala na ich edycj w panelu administracyjnym.
Zobacz oryginaln tre
informacje z dnia: 01.10.08
Nadszed czas na kolejny prosty wzorzec projektowy: strategia (ang. strategy). W jakiej sytuacji moe nam pomc? Wyobra sobie sklep internetowy i jego system liczenia mary. Warto da klientowi moliwo wyboru sposobu naliczenia mary w zalenoci od rnych parametrw, a sobie zapewni opcj atwego dodania kolejnego algorytmu wyliczania cen.
Zobacz oryginaln tre

znalezionych: 270, strona 1 z 18
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>


ksika telefoniczna, stacja kontroli pojazdw Supsk